RPS-TRV n° 2023/6 du 1er octobre 2023

p. 387
Editoriaal :
Stefaan Van Crombrugge, Dirk Van Gerven en Marieke Wyckaert
- Genegen en zeer hartelijk - N.a.v. het academisch emeritaat van Koen Geens
Jan Van Dyck - Hemelbestormer(s) - Getuigenis bij het emeritaat van Koen Geens

p. 391
Frederik De Leo - Het Belgische insolventierecht na de omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn : een eerste overzicht

p. 449
Henri Culot et/en Dirk Van Gerven - Kroniek vennootschapsrecht - Chronique droit des sociétés 2022-2023

Jurisprudence

p. 481
Hof van beroep te Antwerpen, 24 november 2022
Procédure de conflit d’intérêts - acquisition d’actions propres - pouvoirs de l’assemblée générale - nullité (Tom Vos : “Kan de belangenconflictprocedure van toepassing zijn op de inkoop van eigen aandelen ?”)

p. 490
Hof van beroep te Brussel, 14 juni 2022
Réorganisation judiciaire - conditions - abus de droit (Louis De Meulemeester : “De openportaalbenadering versus rechtsmisbruik : balanceren op een delicate grens”)

p. 504
Voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Leuven, zetelend zoals in kortgeding, 30 augustus 2022
1. Article 3:59 CSA - nomination judiciaire du commissaire - 2. Obligation légale de nomination - sociétés cotées - intérêt général - mise en balance des intérêts du réviseur individual

p. 511
Voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Leuven, zetelend zoals in kortgeding, 4 oktober 2022
1. Article 3:61, § 4 CSA - obligation de rotation - délai de quatre ans - 2. Honoraires du commissaire - facteurs influençant le niveau de rémunération

’t Amendement

p. 515
Joeri Vananroye en Jasper Van Eetvelde - De huidige voorwaarden voor hoofdelijke aansprakelijkheid na splitsing zijn onnodig beperkend