Verfijnd vrij zoeken

Rechtsbron:
Categorie:
Zoekterm(en):
Via deze functie kunt u zoeken in het archief van Balans. Het betreft de bijdragen vanaf 2002. Geef daartoe één of meer zoektermen in.
Om op meerdere woorden te zoeken die samen in één tekst staan, plaatst u AND tussen de zoektermen (bv. vennootschapsakten AND bekendmakingskosten. Er wordt dan gezocht naar teksten waar zowel het woord "vennootschapsakten" als het woord "bekendmakingskosten" in voorkomen).
Plaats de zoektermen tussen aanhalingstekens om een exact resultaat te verkrijgen (bv. indien u "coöperatieve vennootschap" als zoekterm ingeeft, krijgt u alle teksten waarin deze term exact voorkomt).
Zoek in de periode van publicatie
Jaargang:
Op datum:  tot  (bv. 31/12/2024)
Resultaten
Sorteer de resultaten op:

  of Maak het formulier leeg