Quote

• Van het wetsontwerp “houdende fiscale en  sociale vergroening van de mobiliteit” maakt de wetgever gebruik om “enkele verduidelijkingen” aan te brengen “i.v.m. de bepaling van de niet-aftrekbare autokosten voor bedrijfswagens die geheel of gedeeltelijk privématig gebruikt worden”. Die ‘verduidelijkingen’ stellen dat de aftrekbeperking inzake autokosten “wel degelijk van toepassing is op de kosten met betrekking tot [dergelijke bedrijfswagens]” (Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 55-2170/001, 9). De aan de aftrekbeperking onderworpen kosten mogen wel in zekere mate worden verminderd. Over deze mate van vermindering en over de andere maatregelen uit het wetsontwerp, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.