Quote

• Ten tijde van de “invoering van artikel 17 van het Wetboek der successierechten [dat in zekere mate toelaat dat de buitenlandse successierechten worden verrekend met de Belgische successierechten, althans wat de onroerende goederen betreft] werd de uitsluiting van de in het buitenland aangehouden roerende goederen verantwoord geacht om twee redenen” (Grondwettelijk Hof 3 juni 2021, nr. 80/2021, randnr. B.5.3). Maar die twee redenen vindt het Grondwettelijk Hof vandaag niet meer relevant. Over de gevolgen die het Hof daaraan verbindt, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.