TRV-RPS nr. 2022/5 van 15 augustus 2022

p. 355
Sofie Cools - Editoriaal : De VZW als alternatief voor de BV

p. 357
Sofie Cools en Maxime Verheyden - Standpunt : Doelwijzigingen en omzettingen die het doel wijzigen : meerderheidsvereisten en vermogensbescherming

p. 368
Stefaan Van Crombrugge - Kroniek boekhoudrecht (mei 2021 - april 2022)

Rechtspraak

p. 414
Cour de cassation, 26 novembre 2021
Bevoegdheden van de vereffenaar - aansprakelijkheid van de beherende vennoten - vennootschapsschulden (Fabrice Mourlon Beernaert :“Curateur et liquidateur : deux fonctions (bien) différentes”)

p. 422
Hof van Cassatie, 28 januari 2021
Beroepsgeheim - uitzondering - commissaris - bedrijfsrevisor - aansprakelijkheid (Dirk Van Gerven en Dimitri Mulder : “Het beroepsgeheim van de commissaris : een geheimhoudingsplicht sui generis”)

p. 430
Hof van beroep te Brussel, 23 maart 2022
Artikel 25, § 1, eerste lid, 2°, a) van de wet van 2 augustus 2002 - verbod van marktmanipulatie - administratieve geldboete - beginselen van behoorlijk bestuur - regels van zorgvuldige uitvoering van het onderzoek (noot)

p. 438
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Antwerpen), zetelend in kort geding, 2 juli 2021
1. Derdenverzet - samenloop van hoger beroep en derdenverzet – schorsing van het derdenverzet - 2. Ontvankelijkheid van het derdenverzet - rechtmatig belang - 3. Deskundigenonderzoek - minderheidsvordering - vordering tot overlegging van stukken inzake de aandelen - schorsing van het deskundigenonderzoek (noot)

p. 447
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Antwerpen), zetelend in kort geding, 9 november 2021
Aanstelling vennootschapsdeskundige - relevantie aandelenbezit minderheidsaandeelhouders (noot)

‘t Amendement

p. 459
Marieke Wyckaert - De bestuurder die zich verantwoordelijk gedraagt bij de toetsing van een winstuitkering in de BV en de CV moet geen aansprakelijkheid dragen