RPS-TRV n° 2023/7 du 15 novembre 2023

p. 525
Carl Clottens - Editoriaal : Meervoudig stemrecht in genoteerde vennootschappen - een kwestie van tijd ?

p. 527
Morgan Bonneure et Mikael Gossiaux - Aspects particuliers de la procédure fiscale et pénale en matière de fraude fiscale

p. 538
Marijke Roelants - Het juiste woord : De kwijting van bestuurders in het WVV bij de BV en NV - anders maar toch hetzelfde ?

Jurisprudence

p. 545
Hof van Cassatie, 31 maart 2023
Résolution des conflits internes - demande de retrait (art. 642-643 C.soc., maintenant art. 2:68-2:69 CSA) - modification de la date de référence - nécessité d’une détermination in concreto de l’influence sur la valeur des actions des circonstances qui ont conduit à la demande de retrait ou du comportement résultant de la demande (Willem Van de Putte : “De peildatum verschuiven bij de geschillenregeling in vennootschappen : Cassatie verduidelijkt de voorwaarden”)

p. 552
Hof van Cassatie, 10 februari 2023
1. Amende administrative imposée par la Commission des sanctions de la FSMA - principes de bonne administration - règles de bonne administration - 2. Amende administrative imposée par la Commission des sanctions de la FSMA - règles de bonne conduite de l’enquête (Marc Fyon et Sophie Brenard : “Quelques enseignements de la Cour de cassation quant au pouvoir d’appréciation des Commissions des sanctions de la FSMA et de la BNB lors de l’imposition d’amendes administratives en matière financière”)

p. 561
Hof van beroep te Antwerpen, 15 december 2022
Actions non entièrement libérées - exemption de l’obligation de libérer - SRL - fonds propres indisponibles - distribution - test de l’actif net - test de liquidité (Floris Mertens en Louise Van Marcke : “Dubbele uitkeringstest in de BV geldt ook voor de vrijstelling van volstorting”)

p. 572
Hof van beroep te Brussel, 19 september 2022
1. Expertise - conditions d’application - 2. Procédure de référé - urgence (Christiaan Feijen : “Het deskundigenonderzoek op grond van artikel 7:160 WVV : toepassingsgevallen, -voorwaarden en procedure”)

’t Amendement

p. 588
Sofie Cools - Verplicht stemrecht voor aandelen zonder stemrecht bij doel- en voorwerpwijziging