Quote

De wetgever legt “de verplichting op aan elke niet-erkende consultant/fiscale dienstverlener om zich door het ITAA te laten controleren voor de naleving van de antiwitwaswetgeving”. Dit “houdt in dat elke niet-erkende consultant/fiscale dienstverlener zich, op eenvoudig verzoek, zal moeten registreren bij het ITAA door middel van inschrijving op een speciale lijst die wordt bijgehouden door het ITAA” (MvT, Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-1324/001, 9). Over deze en andere maatregelen die de regering in petto heeft in het kader van de omzetting van vijfde Europese Antiwitwasrichtlijn, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.