Quote

Het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) bepaalt dat  “natuurlijke personen of rechtspersonen zich met name rechtstreeks [kunnen] beroepen op de in dit Akkoord opgenomen of bedoelde bepalingen die voldoen aan de voorwaarden voor rechtstreekse werking krachtens het recht van de Unie” (art. 4, § 1, al. 2). Over het fiscale belang daarvan in het licht van de ‘standstill’-bepaling opgenomen in hetzelfde Akkoord, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.