Quote

“Aangezien is aangetoond dat redelijkerwijze een meerwaarde uit de realisatie van de onroerende goederen te verwachten valt, […] zijn de kosten die de [vennootschap] voor die onroerende goederen maakt, steeds aftrekbaar met toepassing van artikel 49 WIB 1992” (Gent 3 december 2019). Over de vraag waarom het Gentse hof met dit arrest een nieuw geluid laat horen in het kader van de problematiek rond de aftrek van kosten i.v.m. woningen door vennootschappen, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.