Quote

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe federale regering zal het verlaagd BTW-tarief van 6 % bij ‘afbraak en heropbouw’ van gebouwen die bestemd zijn voor privébewoning en gelegen zijn in bepaalde centrumsteden, worden uitgebreid "tot heel het Belgisch grondgebied". Inmiddels werkt de regering aan een ontwerp van Programmawet waarin deze maatregel voorkomt. En daaruit blijkt dat de maatregel in ontwerp twee opvallende aspecten vertoont. Zie Fiscoloog van deze week, p. 14 over welke aspecten het gaat, alsook voor een overzicht van de andere fiscale maatregelen die momenteel in het ontwerp voorkomen.