TRV-RPS nr. 2017/8 van 31 december 2017

p. 973
Dirk Van Gerven - Editoriaal : Waarom quota voor de raad van bestuur niet volstaan

p. 975
Tom Vos - Uitstoting van minderheidsaandeelhouders uit genoteerde vennootschappen. Rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse

p. 995
Gauthier Davignon - Les actions à droit de vote multiple : une opportunité pour les sociétés anonymes belges

p. 1012
Alexia Autenne et Nicolas Thirion - L’avocat comme homo oeconomicus : une reductio ab absurdum ?

p. 1022
Jan Loosen - Standpunt : Hoe strikt is de termijn van twee maanden vooropgesteld door artikel 185 KB W.Venn. ?


Rechtspraak

p. 1027
Cour de justice de l’Union européenne, 5 avril 2017
Prejudiciële verwijzing - fiscale bepalingen - belasting over de toegevoegde waarde - ne-bis-in-idembeginsel - artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - eenzelvigheid van de vervolgde of gestrafte persoon (geen) – rechtspersoon (Michaël Fernandez-Bertier et Nanyi Kaluma : “Stating the obvious : la CJUE rejette l’application du principe non bis in idem en matière fiscale pour défaut d’identité de personne entre une personne morale et son représentant légal”)

p. 1038
Cour de cassation, 6 mai 2016
Tijdelijke handelsvennootschap - uitoefening van rechtsvorderingen – vordering door een vennoot voor zijn individueel aandeel (Valérie Simonart : “L’exercice par un seul associé d’une action en justice intéressant une société momentanée”)

p. 1049
Cour d’appel de Liège, 10 mai 2016
1. Naamloze vennootschap - vennootschap in faling die meer dan 1 % aandelen in een andere vennootschap aanhoudt - curator - verzoek tot ontbinding wegens verlies van het maatschappelijk kapitaal (art. 634 W.Venn.) – verzoek tot aanduiding van een deskundige (art. 168 W.Venn.) - hoedanigheid en belang om te handelen - 2. Naamloze vennootschap - verzoek tot ontbinding wegens verlies van het maatschappelijk kapitaal (art. 634 W.Venn.) – vaststelling van het bedrag van het nettoactief - heropening der debatten - 3. Naamloze vennootschap - verzoek tot aanduiding van een deskundige (art. 168 W.Venn.) - operaties van hergroepering van lopende rekeningen - 4. Naamloze vennootschap - aanduiding van een expert-bewaarnemer – opdracht (Alice Hannouille : “L’action en dissolution pour perte du capital et l’action en désignation d’un expert-vérificateur introduites par un actionnaire-administrateur de la société poursuivie”)

p. 1070
Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Dendermonde), zoals in kortgeding, 22 december 2016
Vennootschap - reële kapitaalvermindering - schuldeisersbescherming – zekerheidsstelling - vordering sub iudice (Joost Van Riel : “Kapitaalvermindering als bron van (on)zekerheden”)

p. 1077
Tribunal de commerce de Liège (division Liège), 9 mai 2016
Met fusie gelijkgestelde verrichting - faillissement gefuseerde vennootschap - passieve rechtspersoonlijkheid (Jasper Van Eetvelde : “Kan een gefuseerde vennootschap nog failliet worden verklaard ?”)

p. 1083
Gerechtshof te Amsterdam, 16 juni 2017
Wet collectieve afhandeling massaschade - art. 7:907 NBW - verzoek tot verbindendverklaring schikkingsovereenkomst - afgewezen - hoogte vergoedingen niet redelijk - belangen onvoldoende gewaarborgd (Sarah De Geyter : “De zaak Fortis : ongelijke behandeling van aandeelhouders bij schikking massaschade”)


L’Amendement

p. 1106
Guy Horsmans - La liberté dynamique et la sécurité rassurante