TRV-RPS nr. 2019/5 van 15 augustus 2019

p. 449
Robby Houben - Editoriaal : De CV voor professionele vennootschappen van vrije beroepen : C4 ?

p. 451
Eric Van den Broele - Studie : Het ondernemingslandschap bij de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

p. 477
Frank Hoogendijk en Pieter-Jan Denys - It’s All About the Policy - Over Warranty & Indemnity-verzekering

p. 498
Dries Rooses - Standpunt : Verbonden vennootschappen in het WVV, welk nieuws onder de zon ?

p. 504
Bart Bellen en/et Didier Leclercq - M&A Kroniek - Chronique de jurisprudence en M&A (2000-2017)

Rechtspraak

p. 546
Cour de cassation, 11 mars 2019
1. Overdracht van aandelen die deel uitmaken van de huwgemeenschap - vordering tot nietigverklaring - concurrentieel beheer door elk van de echtgenoten (art. 1416 BW) - 2. Overdracht van aandelen - nietigheid wegens bedrog (art. 1166 BW) - kennelijk bedrieglijke verzwijging van informatie aangaande het vermogen van de vennootschap waarvan de aandelen worden overgedragen - essentieel bestanddeel van de toestemming van de overnemer - informatieverplichting

p. 549
Hof van beroep te Antwerpen, 9 mei 2019
1. Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid - maatschap – hoofdelijkheid (obligatio) - regresrecht (contributio) - 2. Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid - uitgaven en verbintenissen - risico beheer - goede trouw - terugvordering (Marijke Roelants : “De onbewuste maatschap doorheen de hervormingen ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en insolventierecht”)

p. 558
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Dendermonde), 6 maart 2019
1. Dagelijks bestuur - vereniging - bevoegdheid - omvang - wettelijke grens - toetsing in concreto - handelingen gesteld buiten bevoegdheidsgrens - gevolgen - wet rechtsbescherming - schorsing van de beslissing - 2. Handelingen en beslissingen van dagelijks bestuur - noden van dagelijks leven - minder belang - spoedeisend karakter - toetsingscriteria (Nele Somers : “Omvang van de bevoegdheid van het dagelijks bestuur - quo vadis ?”)

L’Amendement

p. 572
Alexia Autenne - Le contrôle et la publicité des comptes des institutions universitaires - Proposition de modification de l’article III.91 du Code de droit économique